Lučki red

Pravilnik o redu u luci Marina Frapa Rogoznica*

IZVADAK IZ PRAVILNIKA O REDU U LUCI MARINA FRAPA ROGOZNICA*

Čl. 3.: Odredbe ovog Pravilnika odnose se na sve brodove, brodice i jahte (u daljnjem tekstu: Plovni objekt) i sve zapovjednike broda, zapovjednike jahte, voditelje brodice i odgovorne osobe plutajućeg objekta koji nema zapovjednika, te osoba koje rade ili borave na području marine Frapa (u daljnjem tekstu: Korisnik).

Čl. 9. st. 2: Po uplovljavanju ili dolasku u marinu kopnom, Korisnik dužan je bez odlaganja prijaviti dolazak na recepciji marine, uz predočenje dokumenata plovila i putovnice posade.

Čl. 14. st. 1: Uprava marine određuje mjesto priveza plovila, sukladno s Planom vezova u moru i smještaja na kopnu, te je jedina ovlaštena za njihovo premještanje, po potrebi ili na eventualnu zamolbu Korisnika.

Čl. 38. st. 1: Opskrba plovila pitkom vodom i električnom energijom dozvoljena je samo uz prisustvo Korisnika plovila, a uz upotrebu ispravnih priključaka.

Čl. 51.: Parkiranje osobnih vozila Korisnika obavlja se na označenim parkirnim mjestima. Ako Korisnik vozila napušta marinu i ostavlja vozilo na parkiralištu dužan je ključeve vozila predati na recepciju. Nepropisno parkirana vozila djelatnici marine će premjestiti o trošku i riziku Korisnika vozila.

Čl. 52.: U marini je zabranjeno:

1) na bilo koji način ugrožavati sigurnost plovidbe, ljudskih života i okoliša;
2) onemogućiti pristup napravama za privez;
3) premještati, mijenjati i uklanjati vezove, sidra i uređaje drugog plovnog objekta osim kad je to potrebno radi sprečavanja neposredne i očite štete ili kad je potrebno zbog dolaska ili odlaska plovnog objekta;
4) vezivati plovne objekte za plovidbene i druge oznake, naprave i uređaje koji nisu namijenjeni za privez i kretati se po njima;
5) neovlašteno postavljati, premještati, mijenjati, uklanjati ili oštećivati plovidbene i druge oznake ili naprave za privez;
6) postavljati satelitske antene, tuševe i druge naprave po gatovima i uređajima za privezivanje;
7) vješanje rublja po gatovima ili na prostoru marine;
8) oštećivati operativne obale teškim vozilima, smještanjem teških predmeta preko dopuštenog opterećenja, zabijati u obalu klinove, grede i sl., te dizati kamenje s obalnih zidova ili obavljati bilo koju drugu radnju kojom se nanosi šteta operativnim obalama;
9) zavarivati, ložiti vatru na otvorenom ognjištu na obali ili na plovnom objektu i na napravama za privez, ostavljati na plovilu ili pored plovila otvorene posude s lako zapaljivim ili eksplozivnim materijalima ili na bilo koji drugi način izazivati opasnost od požara;
10) spaljivanje otpada na plovnom objektu;
11) čistiti i strugati i bojati nadvodni ili podvodni dio oplate plovnog objekta;
12) na istezalištu držati brodicu ili jahtu na kojoj se ne obavljaju radovi držati bilo kakav materijal;
13) obavljati na plovnom objektu radove popravka i rekonstrukcije oplate, palube, opreme i stroja izvan uobičajenih poslova;
14) zagađivati zrak ispuštanjem prašine, dima i drugih plinova iznad dozvoljenih količina utvrđenih posebnim propisima;
15) držati u pogonu brodski propeler, osim zbog obavljanja potrebnog manevra broda;
16) ostavljati motore u pogonu i imati uključene tehničke aparate na plin ili na električnu energiju ili imati uključene akumulatore na punjenje kada nema posade na plovilu;
17) kupati se, roniti, ribolov, glisirati, jedriti na dasci, vući ili učiti skijanje na vodi i izvoditi wind-surfing;
18) ploviti brzinama većim od 2 čvora;
19) bacati, odlagati ili ispuštati krute, tekuće ili plinovite tvari koje onečišćuju marinu;
20) obavljati radnje pranja, čišćenja, bojenja, poliranja i slično koristeći kemijska sredstva (deterdžente, otapala, boje) koja bi mogla dospjeti u more i prouzročiti onečišćenje okoliša;
21) postavljati natpise, reklame i druge poruke;
22) narušavati javni red i mir u marini - bukom ili galamom ometati mir ostalih gostiju posebno noću od 22:00 do 07:00 sati;
23) koristiti usluge trećih osoba za nadzor, održavanje ili izvođenje radova na plovilu bez odobrenja Uprave marine;
24) puštanje kućnih ljubimca bez uzice i nadzora vlasnika. Vlasnici kućnih ljubimaca dužni su okoliš marine držati čistim;
25) zadržavanje i kretanje na operativnom prostoru marine neovlaštenim osobama;
26) ostavljati na gatovima i obali (šetnici) brodske tendere, gumenjake ili dugu opremu s plovila;
27) premještati plovilo na drugi vez bez suglasnosti Uprave marine;
28) upotrebljavati brodski WC i prazniti fekalne tankove i kaljuže u more;
29) sidriti plovilo sa vlastitim sidrom unutar marine;

Čl. 27. st. 2: Za pripremu plovila za predaju na čuvanje Korisnik dužan je:

- isključiti napajanje električnom energijom s kopna ili vlastite akumulatorske baterije,
- isključiti priključke plovila sa vodovodnih instalacija,
- odstraniti s plovila sve lako zapaljive i eksplozivne materijale,
- postaviti protupožarne, propisno atestirane aparate u blizini ulaza u unutarnje prostorije,
- provjeriti nivo nakupljene vode u donjim dijelovima plovila,
- zatvoriti sve ventile na otvorima koji se nalaze na podvodnom dijelu trupa plovila,
- provjeriti ispravnost i pouzdanost priveza plovila,
- ukloniti pokretnu opremu s palube i otvorenih dijelova nadgrađa i pohraniti iste u unutarnje prostorije plovila ili predati na skladištenje marini,
- zaključati ulaz u unutarnje prostorije plovila te predati ključeve plovila na recepciju.

Čl. 27. st. 4: Predajom ključeva i/ili odobrenja za plovidbu Korisniku ili po njemu ovlaštenoj osobi od strane recepcije, prestaje odgovornost marine za čuvanje i nadzor bez obzira da li je plovilo ostalo na vezu ili je u plovidbi.

Čl. 57.: Uprava marine zadržava pravo da u slučaju nepoštivanja odredbi Pravilnika o redu u luci marine Frapa uskrati suglasnost plovilu za boravak u marini.

Čl. 59.: Svi Korisnici plovila privezanih u marini Frapa svoje utiske i žalbe mogu upisati u “Knjigu žalbi” na recepciji marine.

U Rogoznici, 11. prosinca 2020. godine

Uprava Marine Frapa Rogoznica

 

* Potpuna verzija ovog Pravilnika nalazi se na Oglasnoj ploči Marine Frapa