Suhi dok

Marina Frapa Resort Rogoznica ima ponudu od ukupno 150 vezova na suhome doku.

Marina Frapa, osim što ima ponudu potpuno opremljenih vezova u moru, također ima ponudu od 150 vezova na suhom doku.