Novosti

Balote: Balotaški turnir u Frapi

Balotaški turnir, koji je započeo 08.06., službeno je završio 14.07. Posebno se zahvaljujemo svim timovima na sudjelovanju, a to su: Mali Blažak, Kike, Mazači, Ive Kop, Frapa, Frane Dvornica, Joks, Zeba, Macani, Vrca, Orljak i Sveto Dusa. U finalu su bili: Vrca i Macani. Pobjednički tim balotaškoga turinira u Frapi je tim Macani.