Vezovi

Marina Frapa Resort Rogoznica slovi za jednu od najljepših i najopremljenijih marina na ovom području Mediterana sa ponudom od ukupno 462 potpuno opremljena veza u moru.

Marina Frapa Resort Rogoznica je jedna od najljepših i najvećih marina na ovim prostorima Mediterana. Marina Frapa posjeduje 462 potpuno opremljena veza u moru te ima ponudu od 150 vezova na suhom doku. 
Objekti i usluge:

 • Na kopnenom dijelu kompleksa nalazi se 10 gatova koji su 24h pod video nadzorom
 • Iza desetog gata, na samom ulazu u marinu, nalazi se sidrište sa bovama
 • Svi vezovi su opremljeni priključcima za struju i vodu
 • Pražnjenje fekalnih tankova osigurano je na za to predviđenim mjestima
 • Jakost struje se kreće između 16A i 125A
 • Tuševi i WC se nalaze u blizini vezova na 4 lokacije unutar marine
 • Zbog velike dubine akvatorij je pogodan za pristanak velikih brodova, jedrilica i mega jahti. Također akvatorij ima 10 vezova za prihvat mega jahti dužine iznad 40m
 • Asistenciju kod uplova i isplova pruža mornar pozivom preko VHF kanala br 11 i 17
 • Mornar je zadužen za odvoženje otpada, kao i davanja uputa za punjenja tanka za vodu i ostalih korisnih informacija 
 • Dostupan ronilac
 • Parking mjesto je osigurano svim vlasnicima plovila koji su zakupili najamni godišnji vez. 
 • Osigurano električno vozilo za prijevoz prtljage od ulaza do plovila
 • Besplatni Wi-Fi pristup je dostupan u cijeloj marini, a karticu za isti je potrebno zatražiti na recepciji
 • Sportski centar i konferencijski centar
 • Poliglotski tim Marine Frapa