Zbrinjavanje otpada

Na planu Marine Frapa Rogoznica označene su glavne lokacije za zbrinjavanje otpada.

Marina Frapa Resort Rogoznica ponosni je partner međunarodnog ekološkog programa Plave Zastave čiji je glavni cilj očuvanje i zaštita mora i priobalja te od 2018 godine partner je ekološkog pokreta pod imenom Green Sail koji promiče održivi razvoj turizma.

Na planu marine Frapa označene su glavne lokacije za zbrinjavanje otpada.

Pri servisiranju plovila često nastaje otpad koji je potrebno posebno zbrinuti kao što je motorno ulje, filteri, baterije itd. Ukoliko servisiranje Vašeg plovila povjerite djelatnicima servisa oni će se pobrinuti da sav otpad bude propisno zbrinut. Ukoliko pak sami servisirate svoje plovilo molimo da sav opasni otpad odložite u za to predviđene spremnike.

Stalna briga za okoliš iziskuje i posebnu skrb za opasni otpad, koji nastaje unutar Marine.

Stoga smo uredili tri stanice za njegovo prikupljanje. Molimo Vas da ih koristite kako bi odložili: otpadno ulje I. i II. kategorije, otpadne uljne filtre, rabljeno motorno ulje, otpadne akumulatore i baterije, otpadne uljne kante, uljne krpe, zatrovanu ambalažu, tehnološki mulj, otpadnu ambalažu od boja i lakova.

Ukoliko Vam je potrebna pomoć za odlaganje ove vrste otpada, slobodno je zatražite na recepciji Marine ili kod jednog od naših mornara. Naši djelatnici će Vam sa zadovoljstvom pomoći.

Za slučaj ekološkog incidenta unutar marine (npr. izlijevanje goriva) marina posjeduje i plutajuću eko branu koja bi zaustavila širenje zagađenja van akvatorija marine.

Pozivamo i Vas da nam pomognete da održimo Marinu urednom i čistom na zadovoljstvo svih korisnika.

Opasni otpad odvozi ovlaštena tvrtka s kojom Laguna trade d.o.o. ima sklopljen Ugovor.