Lučki red

Pravilnik o redu u luci Marina Frapa Dubrovnik*

PRAVILNIK O REDU U LUCI MARINA FRAPA DUBROVNIK*

1. Odredbe ovog Pravilnika odnose se na sve brodice i jahte (u daljnjem tekstu Plovni objekt) i sve voditelje brodica/zapovjednike i vlasnike brodica ili jahti, te osoba koje rade ili borave na području Marine Frapa Dubrovnik (u daljnjem tekstu Korisnika).

2. Po uplovljavanju ili dolasku u marinu kopnom, Korisnik je dužan bez odlaganja prijaviti dolazak na recepciji marine, uz predočenje dokumenata plovnog objekta, potvrda da su izvršene carinske I policijske formalnosti i putovnice posade.

3. Uprava marine određuje mjesto priveza plovila, sukladno s planom vezova u moru i smještaja na kopnu, te je jedina ovlaštena za njihovo premještanje, po potrebi ili na eventualnu zamolbu Korisnika.

4. Predajom ključeva i/ili odobrenja za plovidbu Korisniku ili po njemu ovlaštenoj osobi od strane recepcije, prestaje odgovornost marine za čuvanje i nadzor bez obzira da li je plovilo ostalo na vezu ili je u plovidbi.

5. Opskrba plovila pitkom vodom i električnom energijom dozvoljena je samo uz prisustvo Korisnika plovnog objekta, a uz upotrebu ispravnih priključaka.

6. Parkiranje osobnih vozila Korisnika obavlja se na označenim parkirnim mjestima. Ako Korisnik vozila napušta marinu i ostavlja vozilo na parkiralištu dužan je ključeve vozila predati na recepciju. Nepropisno parkirana vozila djelatnici marine će premjestiti o trošku i riziku Korisnika vozila.

7. U marini je zabranjeno:

 • na bilo koji način ugrožavati sigurnost plovidbe, ljudskih života i okoliša;
 • onemogućiti pristup napravama za privez;
 • premještanje, mijenjanje i uklanjanje vezova i uređaja drugih plovila osim kad je to potrebno radi sprječavanja neposredne i očite štete ili kad je potrebno zbog dolaska ili odlaska plovnog objekta;
 • vezivanje plovnog objekta za plovidbene i druge oznake, naprave i uređaje koji nisu namijenjeni za privezivanje i kretanje po njima;
 • postavljanje satelitske antene, tuševa i drugih naprava po gatovima i uređajima za privezivanje te vješanje rublja po gatovima ili na prostoru marine;
 • oštetiti operativne obale teškim vozilima, smještanjem teških predmeta preko dopuštenog opterećenja, zabijati klinove, grede i sl. te dizati kamenje s obalnih zidova ili obavljati bilo koju drugu radnju kojom se nanosi šteta operativnim obalama;
 • paliti vatru na otvorenom ognjištu na obali ili na plovnom objektu i na napravama za privezivanje, zavarivati, ostavljati na plovilu ili pored plovila otvorene posude s lako zapaljivim ili eksplozivnim materijalima ili na bilo koji drugi način izazivati opasnost od požara;
 • spaljivanje otpada na plovnom objektu;
 • čistiti, strugati i bojati nadvodni ili podvodni dio oplate plovnog objekta, te obavljati na plovnom objektu radove popravka i rekonstrukcije oplate, palube, opreme i stroja;
 • zagađivati zrak ispuštanjem prašine, dima i drugih plinova iznad dozvoljenih količina utvrđenih posebnim propisima;
 • držati u pogonu brodski propeler, osim zbog obavljanja potrebnog manevra plovila;
 • ostavljati motore u pogonu i imati uključene tehničke aparate na plin ili na električnu energiju ili imati uključene akumulatore na punjenje kada nema posade na plovnom objektu;
 • kupanje, ronjenje, ribolov, glisiranje, jedrenje na dasci, skijanje na vodi i izvoditi wind-surfing;
 • ploviti brzinama većim od 2 čvora;
 • bacati, odlagati ili ispuštati krute, tekuće ili plinovite tvari koje onečišćuju marinu;
 • obavljati radnje pranja, čišćenja, bojenja, poliranja i slično koristeći kemijska sredstva (deterdžente, otapala, boje) koja bi mogla dospjeti u more i prouzročiti onečišćenje okoliša;
 • postavljati natpise, reklame i druge poruke;
 • narušavati javni red i mir u marini - bukom ili galamom ometati mir ostalih gostiju posebno noću od 22:00 do 07:00 sati;
 • koristiti usluge trećih osoba za nadzor, održavanje ili izvođenje radova na plovnom objektu bez odobrenja Uprave marine;
 • puštanje kućnih ljubimca bez uzice i nadzora vlasnika. Vlasnici kućnih ljubimaca dužni su okoliš marine držati čistim;
 • zadržavanje i kretanje na operativnom prostoru marine neovlaštenim osobama;
 • ostaviti na gatovima i obali (šetnici) brodske tendere, gumenjake ili dugu opremu s plovila;
 • premještati plovni objekt na drugi vez bez suglasnosti Uprave marine;
 • upotrebljavati brodski WC i prazniti fekalne tankove i kaljuže u more;
 • sidriti plovilo sa vlastitim sidrom unutar marine,

8. Priprema Korisnika za predaju plovila na čuvanje obuhvaća:

 • isključivanje napajanja električnom energijom s kopna ili vlastite akumulatorske baterije;
 • isključiti priključke plovnog objekta sa vodovodnih instalacija;
 • uklanjanje s plovnih objekata svih lako zapaljivih i eksplozivnih tvari;
 • postavljanje vlastitih propisno atestiranih protupožarnih aparata u blizini ulaza u unutarnje prostorije;
 • provjera nivoa nakupljene vode u donjim dijelovima plovnog objekta;
 • zatvoriti sve ventile na otvorima koji se nalaze na podvodnom dijelu trupa plovnog objekta;
 • provjera ispravnosti i pouzdanosti priveza plovnog objekta;
 • uklanjanje pokretne opreme s palube i otvorenih dijelova nadgrađa i pohranjivanje iste u unutarnje prostorije ili predaja na skladištenje marine;
 • zaključivanje ulaza u unutarnje prostorije plovnog objekta.

9. Ulaskom u prostore luke nautičkog turizma Marine Frapa Dubrovnik dužni ste se pridržavati ovog Pravilnika.

10. Uprava marine zadržava pravo da u slučaju nepoštivanja odredbi Pravilnika o redu u luci Marine Frapa Dubrovnik uskrati suglasnost plovilu za boravak u marini.

11. Svi Korisnici plovila privezanih u Marini Frapa Dubrovnik svoje utiske i žalbe mogu upisati u “Knjigu prigovora” na recepciji marine.

Dubrovnik, 08. 12. 2022.

Uprava Marine Frapa Dubrovnik

 

* Potpuna verzija ovog Pravilnika nalazi se na Oglasnoj ploči Marine Frapa Dubrovnik