Novosti

Marina Frapa - uspješno predstavljanje na sajmovima

Marina Frapa Dubrovnik i Marina Frapa Resort Rogoznica su sudjelovale na prepoznatljivim nautičkim sajmovima u Tullnu i Moskvi koji su održani početkom Ožujka 2020.

Na oba sajma djelatnice marina su detaljno predstavile cjenike i kataloge za sezonu 2020/2021., te su gostima dale detaljniji uvid u ponudu za obje marine, u Rogoznici i Dubrovniku.