Lučki red

Rezervacije


Datum dolaska:


Broj noći:

 


Pristupni kôd (opcija):

Promijeni/Otkaži rezervaciju »

Lučki red


PRAVILNIK O REDU U LUCI MARINA FRAPA ROGOZNICA*

1. Odredbe ovog Pravilnika odnose se na sve brodice i jahte (u daljnjem tekstu Plovila) i sve voditelje brodica/zapovjednike i

vlasnike brodica ili jahti, te osoba koje rade ili borave na području marine Frapa (u daljnjem tekstu Korisnika).

2. Po uplovljavanju ili dolasku u marinu, Korisnik dužan je bez odlaganja prijaviti dolazak na recepciji marine, uz predočenje dokumenata plovila i putovnice posade.

3. Uprava marine određuje mjesto priveza plovila, sukladno s planom vezova u moru i smještaja na kopnu, te je jedina ovlaštena za njihovo premještanje, po potrebi ili na eventualnu zamolbu Korisnika.

4. Predajom ključeva i/ili odobrenja za plovidbu Korisniku ili po njemu ovlaštenoj osobi od strane recepcije, prestaje odgovornost marine za čuvanje i nadzor bez obzira da li je plovilo ostala na vezu ili je u plovidbi.

5. Opskrba plovila pitkom vodom i električnom energijom dozvoljena je samo uz prisustvo Korisnika plovila, a uz upotrebu ispravnih priključaka.

6. Parkiranje osobnih vozila Korisnika obavlja se na označenim parkirnim mjestima. Ako Korisnik vozila napušta marinu i ostavlja vozilo na parkiralištu dužan je ključeve vozila predati na recepciju. Nepropisno parkirana vozila djelatnici marine će premjestiti o trošku i riziku Korisnika vozila.

7. U marini je zabranjeno:

- na bilo koji način ugrožavati sigurnost plovidbe, ljudskih života i okoliša;

- onemogućiti pristup napravama za privez;

- premještanje, mijenjanje i uklanjanje vezova i uređaja drugih plovila osim kad je to potrebno radi sprječavanja neposredne i očite štete ili kad je potrebno zbog dolaska ili odlaska plovila;

- vezivanje plovila za plovidbene i druge oznake, naprave i uređaje koji nisu namijenjeni za privezivanje i kretanje po njima;

- postavljanje satelitske antene, tuševa i druge naprava po gatovima i uređajima za privezivanje te vješanje rublja po gatovima ili na prostoru marine;

- oštetiti operativne obale teškim vozilima, smještanjem teških predmeta preko dopuštenog opterećenja, zabijati klinove, grede i sl. te dizati kamenje s obalnih zidova ili obavljati bilo koju drugu radnju kojom se nanosi šteta operativnim obalama;

- paliti vatru na otvorenom ognjištu na obali ili na plovilu i na napravama za privezivanje, zavarivati, ostavljati na plovilu ili pored plovila otvorene posude s lako zapaljivim ili eksplozivnim materijalima ili na bilo koji drugi način izazivati opasnost od požara;

- spaljivanje otpada na plovnom objektu;

- čistiti, strugati i bojati nadvodni ili podvodni dio oplate plovila, te obavljati na plovilu radove popravka i rekonstrukcije oplate, palube, opreme i stroja;

- zagađivati zrak ispuštanjem prašine, dima i drugih plinova iznad dozvoljenih količina utvrđenih posebnim propisima;

- držati u pogonu brodski propeler, osim zbog obavljanja potrebnog manevra plovila;

- ostavljati motore u pogonu i imati uključene tehničke aparate na plin ili na električnu energiju ili imati uključene akumulatore na punjenje kada nema posade na plovilu;

- kupanje, ronjenje, ribolov, glisiranje, jedrenje na dasci, skijanje na vodi i izvoditi wind-surfing;

- ploviti brzinama većim od 2 čvora;

- bacati, odlagati ili ispuštati krute, tekuće ili plinovite tvari koje onečišćuju marinu;

- obavljati radnje pranja, čišćenja, bojenja, poliranja i slično koristeći kemijska sredstva (deterdžente, otapala, boje) koja bi mogla dospjeti u more i prouzročiti onečišćenje okoliša;

- postavljati natpise, reklame i druge poruke;

- narušavati javni red i mir u marini - bukom ili galamom ometati mir ostalih gostiju posebno noću od 22:00 do 07:00 sati;

- koristiti usluge trećih osoba za nadzor, održavanje ili izvođenje radova na plovilu bez odobrenja Uprave marine;

- puštanje kućnih ljubimca bez uzice i nadzora vlasnika. Vlasnici kućnih ljubimaca dužni su okoliš marine držati čistim;

- zadržavanje i kretanje na operativnom prostoru marine neovlaštenim osobama;

- ostaviti na gatovima i obali (šetnici) brodske tendere, gumenjake ili dugu opremu s plovila;

- premještati plovilo na drugi vez bez suglasnosti Uprave marine;

- upotrebljavati brodski WC i prazniti fekalne tankove i kaljuže u more;

- na istezalištu držati plovilo na kojemu se ne obavljaju radovi i/ili držati bilo kakav materijal;

- sidriti plovilo sa vlastitim sidrom unutar marine.

8. Za pripremu plovila za predaju na čuvanje Korisnik dužan je:

- isključiti napajanje električnom energijom s kopna ili akumulatora te isključiti priključke plovila sa vodovodnih instalacija;

- odstraniti s plovila sve lako zapaljive i eksplozivne materijale;

- postaviti protupožarne, propisno atestirane aparate u blizini ulaza u unutarnje prostorije;

- otkloniti propuštanje mora na podvodnom dijelu;

- zatvoriti sve ventile na otvorima koji se nalaze na podvodnom dijelu trupa plovila;

- ispravno vezivati plovilo;

- spremiti pokretnu opremu s palube i nadgrađa u unutarnje prostorije ili predati iste u skladište marine;

- zaključati sve unutarnje prostore te predati ključeve plovila na recepciju.

9. Ulaskom u prostore luke nautičkog turizma marine Frapa dužni ste se pridržavati ovog Pravilnika.

10. Uprava marine zadržava pravo da, u slučaju nepoštivanja odredbi Pravilnika o redu u luci marine Frapa, uskrati suglasnost plovilu za boravak u marini.

11. Svi Korisnici plovila privezanih u marini Frapa svoje utiske i žalbe mogu upisati u “Knjigu žalbi” na recepciji marine.

 

Rogoznica, 20.11.2017.

Uprava marine Frapa Rogoznica

 

* Potpuna verzija ovog Pravilnika nalazi se na Oglasnoj ploči marine Frapa

  RSS PRETPLATA


Pratite najnovije vijesti i najave iz Marine Frapa preko svog e-mail servisa ili RSS aplikacije!


  NAJNOVIJE VIJESTI   NAJAVE DOGAĐANJA

 VRIJEME


  NEWSLETTER


 

  KONTAKT


Uvala Soline 1, 22203 Rogoznica

  +385 (22) 559 931 Recepcija

  +385 (22) 559 948 Servis

  +385 (22) 559 947 Marketing

  +385 (22) 559 988 IT

  frapa@marinafrapa.hr

Copyright © 2018   •   Marina FRAPA   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja