CHOOSE LANGUAGE:

  ZATVORI

Lučki red

Rezervacije


Datum dolaska:


Broj noći:

 


Pristupni kôd (opcija):

Promijeni/Otkaži rezervaciju »

Lučki red


PRAVILNIK O REDU U LUCI MARINE FRAPA

1.    Pravilnik se odnosi na sve korisnike usluga marine Frapa, kao i na sve ostale subjekte koji se zateknu unutar  teritorija i akvatorija marine te koji su vezani na plutačama iza 10. gata.

2.    Prilikom dolaska u marinu Frapa, svi korisnici plovila, soba i apartmana, dužni su se prijaviti na recepciji uz deponiranje brodskih i osobnih isprava.

3.    Od trenutka vraćanja brodskih isprava korisniku plovila, plovilo se smatra preuzetom. Laguna trade d.o.o. je u tom slučaju oslobođena bilo kakve odgovornosti za čuvano plovilo.

4.    Svaki unos ili iznos brodske opreme koja je na „Popisu inventara“ mora se prijaviti recepciji.

5.    Baterije, otpadna ulja, nafta te ostale masnoće i deterdženti moraju se odlagati na za to određena mjesta.

6.    Na svakoj plovilu korisnik veza mora raspolagati ispravnom protupožarnom opremom.

7.    Korisnik veza smije se priključiti na energetske ormariće samo ispravnim kabelom s pripadajućim mrežnim priključkom, ovisno o potrošnji.

8.    Priključak na vodovodnu instalaciju dozvoljen je samo sa ispravnom cijevi i ventilom za zatvaranje vode, a kod  pranja sa pištoljem za vodu.

9.    Prilikom napuštanja plovila obavezno isključiti opskrbu vodom i električnom energijom. Ukoliko korisnik veza želi da je plovilo stalno uključeno u struju sam snosi odgovornost u slučaju nastanka štete.

10.    Plovilo mora biti stručno mornarski privezano, na način koji je uobičajen u lukama nautičkoga turizma i po uputama djelatnika marine. Konopi moraju biti dovoljno dugi i kvalitetni da osiguraju pravilan vez plovila i onemogućavaju štete na ostalim plovilima.

11.     Pridržavati se naputaka mornara marine prilikom uplovljavanja te privezivanja plovila.

12.    Za postavljanje natpisa upozorenja ili prodajnih ponuda za plovila, potrebno je imati odobrenje Uprave Laguna trade d.o.o.

13.    Servisni popravci, radovi na plovilu i motoru smiju se obavljati samo na prostoru servisne zone. Zabranjen je boravak neovlaštenim osobama na operativnome prostoru dizalice, travel-lifta i radionice.

14.    Marina ne odgovara za gumenjake, vanbrodske motore, pete motora i propelere.

15.    Gatovi i prilazna šetnica moraju biti oslobođeni za promet pješaka. Vožnja automobilima nije dozvoljena.

16.    Pomočna prijevozna sredstva korisnika veza - bicikli, skuteri i kolica trebaju biti uredno odloženi na  odgovarajučim mjestima uz šetnicu (na ulazu na gatove) te obilježeni imenom plovila.

17.    U Marini Frapa nije dozvoljeno:
-    zavarivati, ložiti vatru na otvorenom ognjištu na obali ili na plovnom objektu i na napravama za privez
-    upotrebljavati brodski WC i prazniti fekalne tankove
-    glisirati, skijati na moru, kupati se, roniti, surfati ili loviti ribu
-    ploviti brzinom večom od 2 čvora
-    vješati rublje po gatovima ili na prostoru marine
-    puštati pse i druge životinje da se slobodno kreću
-    bukom ili galamom narušavati red i mir, posebice u vremenu od 22:00 – 08:00 sati (izuzetak su ugostiteljski objekti tijekom radnoga vremena)
-    postavljati satelitske antene, tuševe i druge naprave po gatovima i uređajima za privez
-    premještati, mijenjati, uklanjati ili oštećivati vezove, sidra i uređaje drugog plovnog objekta te plovidbene i druge oznake ili naprave za privez
-    strugati nadvodni ili podvodni dio oplate plovila, te na plovnom objektu obavljati radove popravka i rekonstrukcije oplate, palube, opreme i stroja
-    zagađivati zrak ispuštanjem prašine, dima i drugih plinova iznad dozvoljenih količina utvrđenih posebnim propisima
-    držati motore u pogonu i imati uključene tehničke aparate na plin ili na električnu energiju ili imati uključene akumulatore na punjenje kada nema posade na plovilu
-    bacati, odlagati ili ispuštati krute, tekuće ili plinovite tvari kojima se onečišćuje marinu
-    odlagati pomoćna plovila kao i druge predmete brodske opreme uz privezište plovila na gatovima marine; isti će biti uklonjeni i deponirani u našem skladištu na trošak korisnika veza
-    obavljati radnje pranja, čičenja, bojenja, poliranja i slično koristeći kemijska sredstva (deterđente, otapala, boje) koja bi mogla dospjeti u more i prouzročiti onečišćenje okoliša
-    koristiti usluge trećih osoba za nadzor, održavanje ili izvođenje radova na plovilu bez odobrenja Uprave marine
-    sidriti plovila sa vlastitim sidrom unutar koncesijskog dobra marine Frapa
-    uporaba kamp kučica ili prikolica u marini Frapa
-    na bilo koji način ugrožavati sigurnost plovidbe, ljudskih života i okoliša

18.    Ulaskom u prostore luke nautičkog turizma marine Frapa dužni ste se ponašati prema ovom Pravilniku.

19.    Kod grubih prekršaja „Pravilnika o redu u marini Frapa“ može se otkazati pravo na korištenje veza.

20.    Svoje primjedbe možete prijaviti na recepciji marine Frapa i upisati ih u knjigu prigovora.

  RSS PRETPLATA


Pratite najnovije vijesti i najave iz Marine Frapa preko svog e-mail servisa ili RSS aplikacije!


  NAJNOVIJE VIJESTI   NAJAVE DOGAĐANJA

 VRIJEME


  NEWSLETTER


 

  KONTAKT


Uvala Soline 1, 22203 Rogoznica

  +385 (22) 559 931 Recepcija

  +385 (22) 559 948 Servis

  +385 (22) 559 947 Marketing

  +385 (22) 559 988 IT

  frapa@marinafrapa.hr

Copyright © 2018   •   Marina FRAPA   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja