CHOOSE LANGUAGE:

  ZATVORI

Dolazak u RH morskim putem - Carinski postupak

Rezervacije


Datum dolaska:


Broj noći:

 


Pristupni kôd (opcija):

Promijeni/Otkaži rezervaciju »

Dolazak u RH morskim putem - Carinski postupak


Pravila se primjenjuju za plovila duža od 2,5 m i jačine motora preko 5 kW.

Zapovjednik plovila, koje uplovljava u HR morskim putem, dužan je najkraćim putem uploviti u najbližu luku otvorenu za međunarodni promet radi obavljanja granične kontrole, te: 

1. Ovjeriti popis posade i putnika koji se nalaze na plovilu
2. Platiti propisane naknade
3. Platiti boravišnu pristojbu za plovila iznad 5m s ležajem
4. Prijaviti boravak na plovilu

Zapovjednik plovila, koje je dovezeno u HR kopnenim putem ili se nalazi na čuvanju u luci i na drugom mjestu u HR dužan je prije započinjanja plovidbe u lučkoj kapetaniji: 

1. Platiti propisane naknade
2. Platiti naknadu za boravišnu pristojbu
3. Prijaviti boravak na plovilu

Vinjete koje su služile kao dokaz plaćanja svih davanja više se neće izdavati. 

Od 01.04.2014. ukidaju se naknada za sigurnost plovidbe, naknada za svjetlarinu i pomorsku informativnu kartu, međutim uvodi se jedinstvena naknada za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja čiji će trošak ovisiti o dužini plovila i snazi motora. 

Visina paušalnog iznosa boravišne pristojbe za nautičare sa plovilima dužim od 5m te ugrađenim ležajem, ovisi o duljini plovila i vremenskom razdoblju za koje nautičari kupuju boravišnu pristojbu.  

Na plovilu koje plovi u Republici Hrvatskoj moraju se u svrhu provjere nalaziti slijedeći dokumenti u izvorniku: 

1. Dokaz da je plaćena naknada za sigurnost plovidbe, naknada za svjetlarinu, naknada za info kartu i naknada za boravišnu pristojbu ako plovilo ima ležajeve
2. Dokaz da je plovilo sposobno za plovidbu
3. Dokaz da je osoba koja zapovijeda plovilom sposobna upravljati plovilom, sukladno nacionalnim propisima države čiju zastavu vije, tj. sukladno propisima HR
4. Dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu počinjenu trećim osobama
5. Dokaz o vlasništvu ili punomoć za korištenje plovila 

Ove informacije podložne su promjenama, službene propise za plovidbu u Hrvatskoj nađite u uredima lučke uprave ili na www.mmpi.hr
Carinski postupak -Dolazak morem, boravak i odlazak plovila strane državne pripadnosti

Dolazak morem, boravak i odlazak plovila strane državne pripadnosti
 Konvencija o privremenom uvozu (Istanbulska konvencija) u okviru Aneksa C i hrvatski carinski propisi prema Uredbi o izmjenama i dopunama uredbe za provedbu carinskog zakona članak 265. uređuju primjenu instituta privremenog uvoza stranih plovila namijenjenih športu i razonodi u Republiku Hrvatsku.  Prema prethodnom članku potpuno oslobođeni plačanja carine i poreza pri uvozu su plovila:
-          ako su registrirana izvan carinskog područja Republike Hrvatske i na ime osobe izvan carinskog područja Republike Hrvatske, (a u slučaju da prijevozna sredstva nisu registrirana, smatra se da je navedeni uvijet zadovoljen, ako su u vlasništvu osobe sa sjedištem izvan carinskog područja Republike Hrvatske) i
-          ako ih upotrebljava osoba sa sjedištem izvan carinskog područja Republike Hrvatske, ne isključujući primjenu članaka 267., 268. i 269. ove Uredbe.
 Pri uplovljavanju brodice ili jahte strane državne pripadnosti u teritorij Republike Hrvatske zapovjednik je obvezan najkračim putem uploviti u najbližu luku otvorenu za međunarodni promet radi obavljanja granične kontrole.  Popis graničnih prijelaza carinske uprave nalazi se na    http://www.carina.hr/CURH/Dokumenti/Globalni/Karta_Carinarnica_RH.pdf 
 U slučaju da vlasnik osobno ne dovozi plovilo nego privremeni uvoz plovila u njegovo ime obavlja opunomoćenik, carini je potrebno priložiti slijedeće isprave:
1.    pismenu punomoć inozemnog vlasnika s prebivalištem u inozemstvu, s tim da mora biti ovjerovljena od ovlaštenog tijela zemlje iz koje se odnosno plovilo privremeno uvozi,
2.    dokaz o vlasništvu plovila stranog državljanina koji ima stalno prebivalište u inozemstvu i
3.    odgovarajuću ispravu o registraciji plovila u inozemstvu i upisu u upisnik toga plovila u upisnik plovila države pripadnosti.
 
Nakon podnošenja pisane ili usmene deklaracije carinarnici, plovilo se stavlja u postupak privremenog uvoza.
 
Prije plovidbe potrebno je ishodovati vinjetu i ovjeriti popis posade u lučkoj kapetaniji ili njezinoj ispostavi.  Također je potrebno policijskoj postaji prijaviti boravak osoba na popisu posade (prijavom na recepciju Marine Frapa prijavljujemo Vaš boravak na policiju).
   Marina Frapa kao korisnik "Odobrenja za smještaj i čuvanje privremeno uvezenih plovila pod carinskim nadzorom u carinskom skladištu tipa "E"" izdanog od Ministarstva financija, Carinska uprava, Carinarnica Šibenik, dužna je voditi evidenciju o smještaju privremeno uvezenih plovila.  Za navedena plovila Marina Frapa je dužna u roku od pet dana poslati Carinarnici Šibenik "Zahtjev za skladištenje robe pod carinski nadzor u Marinu Frapa".
Uz Zahtjev je potrebno priložiti kopiju:
•    ugovora za korištenje veza u Marini "Frapa",
•    vinjete (dozvolu za plovidbu plovila i plačenu boravišnu pristojbu) izdaje lučka kapetanija,
•    dokaza vlasništva plovila (Upisni list ili registarski list),
•    važeće police osiguranja,
•    osobne iskaznice ili putovnice vlasnika,
•    inventarne liste,
•    punomoći za korištenje plovila u slučaju da je vlasnik plovila firma.
 U skladu sa gore spomenutim molimo Vas da odmah pri dolasku u Marinu Frapa sve gore spomenute dokumente predate recepciji te najavite sve dolaske i odlaske Vašeg plovila, kao i da svake godine dostavite nam važeće vinjete, police osiguranje, te ostale potrebne dokumente.
 Marina Frapa je obvezna carini prijaviti sva uplovljavljanja i isplovljavanja stranih plovila pod ugovorom iz Marine u vidu skladištenja i iskladištenja plovila.
 Završetak postupka privremenog uvoza za privatnu uporabu plovila je osamnaest mjeseci. To znači da djelatnici Marine Frapa moraju priložiti Carini Iskladištenje plovila.  U slučaju da plovilu ne napusti teritorij Republike Hrvatske u spomenutom  roku od 18 mjeseci  Vlasnik plovila mora platiti carinu i porez.
 
Zapovijednik plovila prije isplovljenja iz Republike Hrvatske je dužan podvrgnuti graničnoj kontroli i ovjeriti popis posade i putnika u lučkoj kapetaniji ili njezinoj ispostavi.  Nakon čega mora najkraćim putem napustiti teritorijalno more Republike Hrvatske.
 
Literatura:
Carinski zakon, Narodne novine 78/99, 117/99, 73/00, 92/01, 47/03, 140/05, 138/06, 60/08, 45/09 i  56/10.
Uredba za provedbu carinskog zakona, Narodne Novine 161/03

  RSS PRETPLATA


Pratite najnovije vijesti i najave iz Marine Frapa preko svog e-mail servisa ili RSS aplikacije!


  NAJNOVIJE VIJESTI   NAJAVE DOGAĐANJA

 VRIJEME


  NEWSLETTER


 

  KONTAKT


Uvala Soline 1, 22203 Rogoznica

  +385 (22) 559 931 Recepcija

  +385 (22) 559 948 Servis

  +385 (22) 559 947 Marketing

  +385 (22) 559 988 IT

  frapa@marinafrapa.hr

Copyright © 2018   •   Marina FRAPA   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja